Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid
Het gebruik van de website Bloem & Cruydt en het zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Bloem & Cruydt stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. 

Informatie op de website Bloem & Cruydt

Edelstenen, kristallen en mineralen, Salie, wierook en Florida water zijn geen vervangers voor medisch advies of medicatie, de stenen kunnen ondersteunend werken.
Zoek bij klachten dan ook altijd eerst hulp bij uw huisarts of specialist. 

Toepassing van de informatie op de website van Bloem & Cruydt is voor eigen risico.


Bloem & Cruydt doet haar best dat alle informatie op deze website correct is. Bloem & Cruydt wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Bloem & Cruydt aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Bloem & Cruydt alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Bloem & Cruydt geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Bloem & Cruydt worden gewijzigd.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle afgebeelde gegevens op de webiste van Bloem & Cruydt, waaronder begrepen teksten, foto's, logo's, illustraties, (handels-)namen, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Bloem & Cruydt dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het beeld-en tekstmateriaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, door te sturen, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bloem & Cruydt.Droogbloemen
Alles is handgemaakt en een natuurproduct en daardoor uniek. Hierdoor kunnen er kleine verschillen zitten tussen het getoonde product op de foto en het product dat je ontvangt.

De droogbloemen worden met zeer grote zorgvuldigheid ingepakt. Aangezien gedroogde bloemen kwetsbaar zijn, kan er toch wat loslaten in de doos tijdens verzending en ophalen.


Salie
Gebruik geen salie tijdens de zwangerschap. Toepassing van de informatie op de website van Bloem & Cruydt is voor eigen risico.